Välkomna på års- och infomöte

Föreningens årsmöte ordnas inkommande lördag 6.6.2020 klockan 16.00 i Skolan på Pörtö.  På grund av coronavirussituationen ordnas mötet ute på gården.  Baba håller Kafimysson öppen under mötet så det finns även möjlighet att köpa smörgåsar etc. Efter mötet bjuds det på kaffe med bulle och vi håller infomöte klockan 17.00 om sommarens program, även detta ute på gården.  
Observera att  ingen middag ordnas efter infomötet inne i skolan p.g.a. coronavirussituationen. Om det finns intresse att bli kvar efter infomötet på gården för en gemensam kväll kan ni anmäla ert intresse till Baba så ordnar hon något smått att äta (t.ex. grillad korv och potatissallad. Alla tar med egen dricka). Kontakta Baba på numret 040 900 9860. 

Kallelse till Pro Pörtö r.f. årsmöte
Föreningens medlemmar kallas till årsmöte som ordnas lördagen den 6.6.2020 klockan 16.00 i Skolan på Pörtö. 
På mötet behandlas följande ärenden:
1) Styrelsens årsberättelse
2) Revisorernas berättelse
3) Fastställandet av bokslut samt beviljandet av ansvarsfrihet åt styrelsen.
4) Styrelsens budgetförslag för det löpande verksamhetsåret.
5) Fastställandet av medlemsavgifternas storlek för det löpande verksamhetsåret.
6) Fastställandet av eventuella arvoden.
7) Förrättas val av:
• styrelseledamöter
• ordförande för styrelsen
• två revisorer och två revisorssuppleanter
8) Eventuella andra ärenden.

En skriftlig kallelse har skickats till medlemmarna på den postadress som finns i föreningens medlemsregister. Om du inte fått kallelsen på posten, kontrollera gärna med oss att vi har din korrekta postadress.