Service

Pörtö Line

Förbindelsebåten m/s Pörtö kör mellan Kalkstrand och Pörtö. Stannar även vid behov på andra öar i närheten.

http://www.portoline.net

J.L. Runeberg

http://www.msjlruneberg.fi

Skärgårdsbåten Ludde

Förbindelsebåten Ludde kör mellan Kalkstrand och Pörtö. Stannar även vid behov på andra öar i närheten.

Skeppare är Stefan Svaetichin, tel.nr. 0400-476 904.

Ring på förhand och reservera plats för att vara säker på att rymmas med.

http://www.skargardsservice.fi

Butiksbåten Christina

Du kan hitta butiksbåtens uppdaterade tidtabell på deras egna webbsidor.

Sotare

Sotning är viktigt för brandsäkerheten! Fritidsbostäder och bastur skall sotas vart tredje år, permanenta bostäder som värms med ved eller olja varje år.

Sotare från Porvoon Nuohoojamestarit kommer på beställning, reservera tid per telefon 0400 191399

Sibbo skärgårdsbroschyr

I skärgårdsbroschyren hittar du en massa nyttig information om service som inte finns på Pörtö.

Vill du synas här?

Här länkar vi till företagare som verkar i närheten av eller på Pörtö.

Också andra företagare som kan vara oss skärgårdsbor till nytta publiceras här.

För publicering på denna servicesida uppbär vi en avgift på 20 euro årligen. Tag kontakt om du vill bli publicerad här.