Pörtö-Bodö Delägarlag

Förslag till nya stadgar för Pörtö-Bodö Delägarlag

Pörtö-Bodö Delägarlags vattenområde

Kallelse till årsstämman 11.5.2019

Se kallelsen i PDF-format här

PÖRTÖ-BODÖ DELÄGARLAG

kallas till ordinarie delägarstämma lördagen den 11. maj 2019 klockan 12.00 på Pörtö Skola.

Vid stämman behandlas stadgeenliga ärenden. Därtill behandlas förslag till stadgeändringar på flera punkter, i syfte att rätta till oklarheter i de gamla stadgarna. Detta blev delägarlaget uppmärksammat på av Regionförvaltningsverket (RFV) i samband med anhållan om att ändra revisorerna till verksamhetsgranskare. Juristen på Centralförbundet för fiskerihushållning har föreslagit centralförbundets modellstadgar för delägarlag från 2016 som grund för nya stadgar för Pörtö-Bodö Delägarlag.

Förslaget till stadgar finns till påseende här. Man kan också be om stadgarna per email: portobodo.delagarlag@gmail.com. Dessutom finns några exemplar i posthuset vid Pörtö skolan.

Mötesprotokollet finns till påseende på posthusets anslagstavla från den 18.5.2019.

Direkt efter mötet kan redskapsmärken inlösas på platsen, samt senare av Börje Englund tfn: 0400-362659 och Markus Tallberg tfn: 040-0841220 samt Annika Blomqvist tfn: 0400-992033.

STYRELSEN

Kallelsen har skickats till alla delägarfastigheter och till den som står som kontaktperson för fastigheten. Om ni vill ha ändring i registret, skicka en mail till portobodo.delagarlag@gmail.com.


PÖRTÖ-BODÖ OSAKASKUNTA

kutsutaan varsinaiseen osakaskokoukseen lauantaina 11. toukokuuta 2019 kello 12.00 Pirttisaaren koululla.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräisiä asioita. Kokouksessa käsitellään myös useita sääntömuutoksia, vanhojen sääntöjen epäselvyyksien korjaamiseksi. Asia on tuotu osakaskunnan tiedoksi Aluevalvontaviraston (AVI) toimesta sääntömuutosanomuksen yhteydessä koskien tilintarkastajan vaihtoa toiminnan tarkastajaksi. Kalatalouden keskusliiton juristi, on ehdottanut keskusliiton esimerkkisääntöjä osakaskunnille vuodelta 2016, Pörtö-Bödö Osakaskunnan sääntöjen pohjaksi.

Ehdotus uusista säännöistä on luettavissa tässä (ruotsiksi). Sääntöehdotukset voi myös tilata sähköpostilla osoitteesta: portobodo.delagarlag@gmail.com. Lisäksi pari kopiota sääntöehdotuksista löytyy Pirttisaaren koulun postitalosta.

Kokouksen pöytäkirja on nähtävissä postitalon ilmoitustaululla 18.5.2019 lähtien.

Kokouksen jälkeen voi lunastaa pyydysmerkkejä ja myöhemmin niitä voi lunastaa seuraavilta henkilöiltä: Börje Englund puh: 0400-362659 ja Markus Tallberg puh: 040-0841220 sekä Annika Blomqvist puh: 0400-992033.

HALLITUS

Kutsu on lähetetty kaikille osakaskiinteistöille ja rekisterissä mainitulle yhteyshenkilölle. Jos haluatte muutoksia, lähettäkää sähköpostiviesti osoitteeseen portobodo.delagarlag@gmail.com.

Fredningsområden kring Pörtö

Fridlysningsområdet 5