Räddning och säkerhet

Här hittar du viktig information och länkar gällande räddning och säkerhet.

Det ällmänna nödnumret är 112. Hemsida www.112.fi.

Verktyg för att ta reda på koordinaterna var du befinner dig på svenska och på finska.

Alarmnumret till sjöräddningen är 0204 1000.

Gränsbevakningens hemsida.